Mr.Surfacer 1000 40ml, 026/SF284

Šedý tekutý tmel hrubosti 1000 pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastikového modelu před barvením.
Kat. číslo:026/SF284
Výrobce:Gunze Sangyo
Dostupnost:momentálně nedostupné
135 Kč

Popis produktu

Nanášejte ve slabé vrstvě stříkací pistolí nebo štětcem na suchý a odmaštěný povrch modelu.
 - Štětcem lokálně v několika vrstvách pro tmelení spár a hrubších míst bez použití ředidla.
 - Stříkací pistolí pro zvýrazní nedotmelených míst, propadů, škrábanců a nerovností povrchu. Tato místa přebruste jemným smirkovým papírem pod vodu a opakovaně přestříkejte dle potřeby. Doporučené ředění ředidlem Gunze Mr.color Thinner nebo Leveling Thinner je 1,5:1 až 2:1 (objemově - ředidlo:tmel).

Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Zeptejte se na produkt Zeptejte se na produkt: Mr.Surfacer 1000 40ml, 026/SF284

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.