Firemní dovolená: 27.06. - 04.07.2024

 

Mr.Base White 1000 40ml, 026/SF283

Základní bílá akrylová barva hrubosti 1000 pro sjednocení povrchu plastikového modelu před další barevnou úpravou.
Kat. číslo:026/SF283
Výrobce:Gunze Sangyo
Dostupnost:skladem
135 Kč

Popis produktu

Nanášejte ve slabé vrstvě stříkací pistolí na suchý a odmaštěný povrch modelu.
Základová bílá barva se speciálním pigmentem, dobře kryjícím černé, červené a jiné tmavé části připraví povrch modelu na nástřik barvy a zároveň zakryje jemná poškození povrchu. Ředit ředidlem Gunze Mr.color Thinner nebo Leveling Thinner.

Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Zeptejte se na produkt Zeptejte se na produkt: Mr.Base White 1000 40ml, 026/SF283

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.