Mr. Finishing Surfacer 1500 White 40ml, 026/SF291

Bílý tekutý tmel hrubosti 1500 pro jemné tmelení a sjednocení povrchu plastikového modelu před barvením.
Kat. číslo:026/SF291
Výrobce:Gunze Sangyo
Dostupnost:skladem
205 Kč

Popis produktu

Doporučeno na sjednocení povrchu modelu s tmavými stavebními součástkami, nebo viditelnými lepenými spoji. Připraví povrch modelu na nástřik barvy a zároveň zakryje jemná poškození povrchu. Rozjasňuje finální barvu.

Nanášejte ve slabé vrstvě stříkací pistolí nebo štětcem na suchý a odmaštěný povrch modelu.
 - Štětcem lokálně v několika vrstvách pro tmelení spár a hrubších míst bez použití ředidla.
 - Stříkací pistolí pro sjednocení povrchu a zvýrazní nedotmelených míst, propadů, škrábanců a nerovností povrchu. Tato místa přebruste jemným smirkovým papírem pod vodu a opakovaně přestříkejte dle potřeby. Doporučené ředění ředidlem Leveling Thinner je 1,5:1 až 2:1 (objemově - ředidlo:tmel).

Návod v PDF:   Přibalový leták     Bezpečnostní list

Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H302 Zdraví škodlivý při požití
H315 Dráždí kůži
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H332 Zdraví škodlivý při vdechování
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Zeptejte se na produkt Zeptejte se na produkt: Mr. Finishing Surfacer 1500 White 40ml, 026/SF291

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.