Mr.Primer Surfacer 1000 40ml, 026/SF287

Šedý základový tekutý tmel hrubosti 1000 pro sjednocení povrchu plastikového modelu před barvením.
Kat. číslo:026/SF287
Výrobce:Gunze Sangyo
Dostupnost:skladem
170 Kč

Popis produktu

Nanášejte ve slabé vrstvě stříkací pistolí na suchý a odmaštěný povrch modelu.
Základový šedý tmel se speciálním pigmentem, dobře kryjícím plastové, resinové i kovové povrchy připraví modelu na nástřik barvy a zároveň zakryje jemná poškození. Ředit ředidlem Gunze Mr.color Thinner nebo Leveling Thinner.

Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Zeptejte se na produkt Zeptejte se na produkt: Mr.Primer Surfacer 1000 40ml, 026/SF287

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.